Temat: hipoteka

Zmiany w obrocie ziemią – skutki praktyczne

Zmiana art. 68 ust 2a ustawy o księgach wieczystych i hipotece (dalej ukwh) ustawą z dnia 14.04.2016r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 68 ust 2a ustawy ukwh suma hipoteki na nieruchomości rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 11.04.2003 r….
Czytaj…