Temat: nabycie własności

Zasiedzenie jako sposób nabycia własności

Zasiedzenie jest jednym ze sposobów nabycia własności rzeczy. Zasiedzieć można zarówno rzecz ruchomą jak też nieruchomość. Zgodnie z art. 174 kodeksu cywilnego posiadacz rzeczy ruchomej niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada rzecz nieprzerwanie od lat trzech jako posiadacz samoistny, chyba że posiada w złej wierze….
Czytaj…