Temat: prawo pierwokupu

Prawo pierwokupu dzierżawionej nieruchomości

Prawo pierwokupu to nic innego jak prawo do nabycia danej nieruchomości z pierwszeństwem przed innymi chętnymi. Ogólne zasady prawo pierwokupu regulują przepisy kodeksu cywilnego. Zgodnie z Art. 596 kc Jeżeli ustawa lub czynność prawna zastrzega dla jednej ze stron pierwszeństwo kupna oznaczonej…
Czytaj…

%d bloggers like this: