Temat: kontraktacja

Umowa kontraktacyjna

Uregulowanie zawarte w art. 613 § 1 kodeksu cywilnego zawiera ustawową definicję umowy kontraktacji. Istotą tej umowy jest z jednej strony zobowiązanie producenta rolnego do wytworzenia i dostarczenia kontraktującemu oznaczonej ilości produktów rolnych określonego rodzaju, natomiast z drugiej strony zobowiązanie kontraktującego do odebrania tych produktów w terminie umówionym…
Czytaj…

Exit mobile version