Temat: rękojmia

Rękojmia przy nabywaniu nieruchomości rolnych

Zgodnie z ustawą z dnia  11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. (tj z 2012 r. Dz.U. poz. 803 z późn. zm.) nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji, wyrażoną w drodze decyzji…
Czytaj…

Exit mobile version