Temat: roszczenie

Przedawnienie w polskim prawie cywilnym

Co oznacza sformułowanie, że jakieś roszczenie jest przedawnione? To dobrze dla dłużnika czy dobrze dla wierzyciela? Instytucja przedawnienia jest uregulowana w kodeksie cywilnym (art. 117 kc i następne) Przedawnienie roszczenia majątkowego daje możliwość uchylenia się od zaspokojenia roszczenia po upływie określonego prawem terminu. Zgodnie z art. 118 kc Jeżeli…
Czytaj…

Exit mobile version