Temat: skarga pauliańska

Skarga Pauliańska

Skarga Pauliańska Skarga paulińska jest taką instytucją prawną, która pozwala na podważenie skuteczności dokonanej czynności czy też zawartej umowy przez wierzyciela, gdy skutkiem tej czynności prawnej jest pokrzywdzenie wierzyciela. Jest to potocznie mówiąc środek na zakwestionowanie „przepisywania” majątku przez dłużnika na osoby trzecie (spokrewnione lub nie) w celu uniknięcia płacenia długów….
Czytaj…