Temat: staż pracy

Wliczanie u okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy.

Często się zdarza, że przepisy prawa lub postanowienia układu zbiorowego pracy albo porozumienia w sprawie zakładowego systemu wynagradzania przewidują wliczanie do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownika wynikające ze stosunku pracy, okresów zatrudnienia w innych zakładach pracy, do stażu tego wlicza się pracownikowi także czas pracy w gospodarstwie rolnym….
Czytaj…