Zakres usług

Kancelaria prawna obsługa firm przedsiębiorstwStała kompleksowa obsługa prawna Klientów – przedsiębiorców

Zaletą tej formy obsługi jest stała opieka Kancelarii nad Klientem w pełnym zakresie, obejmująca również zastępstwo w toku postępowań sądowych, pełna dyspozycyjność prawników, konsultacje w siedzibie Klienta, możliwość otrzymania niezwłocznej konsultacji prawnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość (e-mail, fax, telefon).

Odpłatność: ryczałt miesięczny.

Reprezentacja Klientów (przedsiębiorców i osób fizycznych) w toku postępowań sądowych i egzekucyjnych

Obejmuje wszelkie czynności podejmowane w interesie Klienta, mające na celu zabezpieczenie jego interesów w toku wskazanych wyżej postępowań.

Odpłatność: uzależniona od charakteru sprawy.

Pojedyncze zlecenia – pomoc doraźna

Obejmuje, w szczególności, realizację pojedynczych zleceń takich jak np. udzielenie porady prawnej, windykację wierzytelności Klienta, reprezentację w toku rozprawy sądowej, rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym, sporządzenie opinii prawnej.

Odpłatność: uzależniona od charakteru i czasochłonności zlecenia.

Pomoc prawna na odległość

Obejmuje pomoc prawną w sprawach nie wymagających bezpośredniego kontaktu z Klientem np. sporządzenie wezwania do zapłaty, prostego pozwu lub wydanie prostej opinii prawnej.

Odpłatność: uzależniona od rodzaju usługi.

Exit mobile version