Temat: zmiana zasad wycinki drzew

Zmiany w zasadach wycinki drzew i krzewów na własnej posesji od 01.01.2017 r.

Przedstawiam Państwu najważniejsze zmiany: Najważniejszą zmianą wynikającą z ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz.U.2016.2249 z dnia 2016.12.30) jest to, że właściciele prywatnych posesji będą zwolnieni z obowiązku uzyskania w urzędzie gminy (miasta) zgody na wycinkę drzew, jeżeli są one usuwane na cele…
Czytaj…